Multidisciplinaire Training kan door de volgende partijen worden vergoed:

Letselschade

Bij erkende aansprakelijkheid kan de verzekering van de tegenpartij de kosten vergoeden. Wij informeren graag uw belangenbehartiger.

Werkgever

Via bedrijfsarts en/of werkgever is investering van het bedrijf in het herstelproces, in het kader van re-integratie en terugvalpreventie, een mogelijkheid.

Particulier

Deze vergoeding verschilt per verzekeraar, afhankelijk van de aanvullende verzekering en/of restitutiepolis.